وب باز

نوشته های وب باز

وب باز

نوشته های وب باز

۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

docker learning

بنا به درخواست دوستان دوباره کارگاه آشنایی با داکر توسط آموزشگاه دوسنت برگزار خواهد شد. دوستانی که نتونستن تو دوره قبلی کارگاه قبلی شرکت کنند، می تونن از این کارگاه استفاده کنند.

*** به همراه تست عملیاتی سرویس های داکر ***

Mohamad Hassan Amirgani